BIJBELSTUDIEs

STARTDAG | NIEUWEGEIN

Nieuwegein | 19 oktober

Presentatie startdag

Praktische informatie

*De Binding van Isaak/ Zicht op Gods plan (Genesis 22)

*Wegens een technisch probleem is deze opname van mindere kwaliteit.

CAESAREA | ISRAEL

Caesarea | 03 november - ochtend

Waarom Israël? - Timo Erkelens

MIGDAL | ISRAEL

Migdal  | 03 november - avond

Jezus loopt over de zee  - René Hansink

KAFARNAUM | ISRAEL

Kapernaum  | 04 november 

Het Brood des Levens  - René Hansink